Nga zerimi i taksës për një vit për çdo biznes të ri të hapur, në uljen e Tarifës së Pastrimit për subjektet e ndërtimit! Ja paketa e plotë e uljes së taksave për bizneset, në Bashkinë Kamëz

Krenar për punën e bërë në sektorin e Tatim-Taksave, ku sot bizneseve të vogla u janë ulur taksat, duke ju krijuar mundësinë, që falë politikave tona, ata të fitojnë më shumë📍👨‍💼🙏
Për kategorinë biznes, uljet janë si vijon
⬇️
📌Tarifë 0 për çdo biznes të ri, hapur në Bashkinë Kamëz (për 1 vit), nga 28.000 Lek/Viti➡️ s’paguan asgjë
📌Tarifa e Pastrimit, nga 15.000 Lek/Viti➡️ është bërë 5000
📌Tarifa e Gjelbërimit, nga 2500 Lek/Viti➡️ është bërë 2000
📌Tarifa e Ndriçimit, nga 2000 Lek/Viti➡️ është bërë 1500
📌Tarifa e Pastrimit për Subjektet e ndërtimit, sipas ndërtimit që zhvillojnë në m2, nga 70.000 + Lek/Viti➡️ është bërë 30.000 +
📌Tarifa e Arsimit, nga 3000 Lek/Viti➡️ është bërë 2000
Ne jemi bashkia që mendon për çdo biznes dhe çdo qytetar☑️
#BashkiaQëDuam✅