Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Bashkisë Kamëz dhe Shoqatës së Diabetit në Shqipëri: Ja gjithë shërbimet që përfitojnë falas qytetarët

Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit me Shoqatën e Diabetit në Shqipëri.
Të gjithë personat e diagnostikuar me diabet👤, janë të lutur të drejtohen në ambjentet e Pallatit të Kulurës “Artan Cuku” Kamëz, për të përfituar falas shërbimet e mëposhtme⬇️;

📌Matje glicemie falas;
📌Aparate me 25 fisha dhe ditar glicemie falas;
📌2 hbalc (analiza tremujore e diabetit falas);
📌1 analizë lipidograme falas;
📌Vizitë/konsultë për neuropatinë diabetike (këmba diabetike);
📌Materiale falas (revista, fletëpalosje) në lidhje me probleme të ndryshme të diabetit;
📌Kurse edukimi.

Faleminderit z.Florian Toti, presidenti i shoqatës, dhe znj.Ornela Laze për bashkëpunimin.