FTESË PËR PJESËMARRJE NË SESIONET E MENTORIMIT NË KUADËR TË THIRRJES PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR PROJEKT PROPOZIME PËR RININË NË KAMËZ

Shkarko