Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.112, Datë 07.09.2022

Shkarko