11 të rinj bëhen pjesë e programit për nxitjen e punësimit, në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive

Në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar me Agjensinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive📑, kisha kënaqësinë të prisja sot në zyrë 1️⃣1️⃣ të rinj, të cilët do të bëhen pjesë e programit për nxitjen e punësimit.
Ky program, i financuar nga qeveria, synon nxitjen e punësimit, si dhe zhvillimin e eksperiencës dhe aftësive të mëtejshme profesionale të këtyre të rinjëve✅.
Mbështetje maksimale për ju😊, shkruan në rrjetin social Facebook kryebashkiaku Rakip Suli.

Në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar me Agjensinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive📑, kisha kënaqësinë të prisja sot në zyrë 1️⃣1️⃣ të rinj, të cilët do të bëhen pjesë e programit për nxitjen e punësimit.
Ky program, i financuar nga qeveria, synon nxitjen e punësimit, si dhe zhvillimin e eksperiencës dhe aftësive të mëtejshme profesionale të këtyre të rinjëve✅.
Mbështetje maksimale për ju😊!