Vijon puna në rrugën “Kujtesa” në Valias! Investim me cilësi dhe standardet më të mira!

📍🛣️✅Edhe rruga “Kujtesa” në Valias, do të jetë gati shumë shpejt për qytetarët, me parametrat më të mira infrastrukturore si më poshtë⬇️
📌Asfaltimin
📌Ujësjellësin
📌Kanalizimet
📌Trotuaret
📌Ndriçimin
📌Korsinë e biçikletave
📌Sinjalistikën
Standarde dhe cilësi në gjithë investimet tona✅️
#KamzaqëDuam 😍
#KamzaVetëmPërpara ➡️💪