Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 8 Datë 10.02.2021

Vendim