Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 7 Datë 10.02.2021

Vendim