Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 23 Datë 19.02.2021

Vendim