Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 21 Datë 19.02.2021

Vendim