Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 154 Date 18.12.2020

Vendim