Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 153 Date 18.12.2020

Vendim