Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 15, Datë 18.02.2022

Shkarko