Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 14, Datë 3.02.2022

Shkarko