Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.98, Datë 27.07.2022

Shkarko