Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.96, Datë 27.07.2022

Shkarko