Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.83, Datë 30.06.2022

Shkarko