Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.73, Datë 17.06.2022

Shkarko