Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.68, Datë 17.06.2022

Shkarko