Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.52,Datë18.04.2023,Për miratimin e listës së familjeve që përfitojnë nga programi i strehimit social Subvencionimi i interesave

Shkarko