Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.51,Datë18.04.2023, Për miratimin e listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionimit të qirasë për ato familje në nevojë

Shkarko