Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.41,Datë11.04.2023, Për dhënien e ndihmës financiare për djegie banese

Shkarko