Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.40,Datë11.04.2023,Miratimin e listës së përfitueseve dhe vlerës së subvencionimit të qirasë për ato familje në nevojë

Shkarko