Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.32,Datë17.03.2023, Emërtimin e një rruge në territorin e Bashkisë Kamëz

Shkarko