Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.30,Datë17.03.2023, Ndryshimin e emërtimit të një rruge në territorin e Bashkisë Kamëz

Shkarko_