Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.101, Datë 27.07.2022

Shkarko