Vazhdim procedure pranimi per dy pozcionet e Specialist i Mbrojtjes se Femijeve dhe Barazise Gjinore Lagje nr.1 , Lagje nr.2

Shkarko