Shpallen rezultatet e projekteve fituese në kuadër të aplikimeve në programin ReLOaD2

Tabela e rezultateve