Shëtitorja e Bathores, e ndërtuar me të gjitha kushtet, ofron hapësirat e nevojshme për pushimin dhe argëtimin e çdo moshe

Të dielë të mbarë🤗,
Nga shëtitorja e Bathores 📍 ku çiklistët tanë të vegjël preferuan të zhvillojnë lojërat e tyre të parapëlqyera👦🚴🏻.
E ndërtuar me të gjitha kushtet ofron hapësirat e nevojshme për pushimin dhe argëtimin e çdo moshe❤️.