Përfundon Qendra Shëndetësore në Zall-Mner! Shumë shpejt gati, me sistemet më të mira dhe më moderne shëndetësore, në shërbim të komunitetit

Qendra e re Shëndetësore në Zall-Mner, shumë shpejt gati dhe funksionale, në shërbim të qytetarëve🏥🏥
Bashkia Kamëz, me anë të projektit HAP, financuar nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, mundëson Ambulancën e re në Zall- Mner të ndërtuar me gjithë standardet e duhura⬇️
Sistemet më të mira dhe më moderne shëndetësore, në shërbim të komunitetit😊