Partneriteti me Bankën Gjermane KfW për ujësjellës-kanalizimet

Në mbështetje të Strategjisë së Zhvillimit për Shqipërinë të qeverisë shqiptare, Këshilli i Evropës dhe qeveria gjermane, nëpërmjet kontributit të Bankës së njohur Gjermane për Zhvillim në Evropë dhe në botë, KfW, që në fillim të vitit 2010 dërguan ekspertët për vlerësimin e situatës në Bashkinë Kamëz në fushën e ujësjellës-kanalizimeve.

 Shkarkoni Dokumentin