“Muaji Antitrafik”! Bashkia Kamëz në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore Kamëz dhe OJF, nisin sesionet sesionet ndërgjegjësuese kundër trafikimit të qenieve njerëzore

Në kuadër të muajit #Antitrafik, në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore Kamëz dhe OJF🤝 nisëm sesionet ndërgjegjësuese kundër trafikimit të qenieve njerëzore, pranë institucioneve arsimore, të cilat do të vazhdojnë përgjatë gjithë muajit edhe në komunitet ✅🗣️.
Në bashkëbisedim me nxënës, prindër dhe stafet psiko-sociale të shkollave diskutuam mbi fenomenin e trafikimit, duke synuar raportimin e rasteve, për parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore 🛑.
#StopTrafikimitTëQenieveNjerëzore