Miratohet Buxheti i Këshllit të Qarkut Tiranë në Bashkinë Kamëz. Kryetari Rakip Suli prezanton punët e kryera dhe diskuton me të pranishmit

Kryetari i Këshillit të Qarkut Tiranë, Z. Aldrin Dalipi zgjodhi Bashkinë Kamëz, për miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut Tiranë për vitin 2024📍
Pata mundësinë për të bërë një prezantim të punëve të realizuara në Bashkinë Kamëz ✅ duke diskutuar dhe shkëmbyer ide dhe me kolegët e Bashkive të Qarkut Tiranë .
Të vendosur për të ecur vetëm përpara➡️