Kryebashkiaku Rakip Suli pret në zyrë në zyrë Raportuesin e Posaçëm mbi të Drejtën për Zhvillim nga Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara, Z.Saad Alfarargi. Diskutuan mbi politikat, strategjitë dhe praktikat e nevojshme për përforcimin e legjislacionit, si dhe zhvillimin e mëtejshëm ekonomik, social dhe kulturor

Kisha kënaqësinë dhe privilegjin të prisja në zyrë🙏, Raportuesin e Posaçëm mbi të Drejtën për Zhvillim nga Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara, Z.Saad Alfarargi.
Diskutuam mbi efikasitetin📈e programeve arsimore, të shëndetit, të strehimit, të punësimit, si dhe lehtësirat ekonomike të marra, të cilat kanë përmbushur më së miri të drejtat e qytetarëve të Kamzës✅.
Gjithashtu, diskutuam mbi politikat, strategjitë dhe praktikat e nevojshme për përforcimin e legjislacionit, si dhe zhvillimin e mëtejshëm ekonomik, social dhe kulturor.