Kryebashkiaku Rakip Suli mbledhje me Komisionin Vendor të Mbrojtjes Civile. Analizë planit të masave për emergjencat civile për sezonin Vjeshtë-Dimër.

Në mbledhjen me Komisionin Vendor të Mbrojtjes Civile u analizua plani I masave për emergjencat civile për sezonin Vjeshtë-Dimër.
📌Objektivi I këtij takimi është menaxhimi efektiv i situatave emergjente.
Duke mbledhur së bashku dhe duke qartësuar rolet dhe përgjegjësitë e strukturave vendore dhe shoqërisë civile, nëpërmjet KVMC synojmë
✅Të krijojmë rrugët e komunikimit dhe të shkëmbimit të informacionit të duhur,
✅Koordinimin në kohë reale me të gjithë strukturën ndërvepruese
✅Të garantohet përdorimi i të gjitha burimeve të mundshme të pushtetit vendor me qëllim sigurimin e qytetareve
✅lokalizimin e zonës së emergjencës dhe lehtësimin e pasojave.
✅Të sigurohen kushtet për kalimin nga gjendja emergjente në situatë normale të jetesës dhe punës me humbje sa më të vogla për ruajtjen e rendit publik të qytetarëve.
Në gatishmëri për ti paraprirë cdo situate💪