Hapen aplikimet për punë publike në komunitet për personat që përfitojnë ndihmë ekonomike, familjet në nevojë dhe praktikat profesionale, për studentët e diplomuar në 3 vitet e fundit

Gjatë takimit me znj.Irena Stafa dhe znj.Mimoza Ulqinaku, përfaqësuese të Zyrës së Punës, ku diskutuam mbi përfshirjen në procesin e punësimit dhe hapjen e aplikimeve në programin e🔽:
1️⃣Punë Publike në Komunitet, për personat punëkërkues/ përfitues të ndihmës ekonomike/ familjeve në nevojë;
2️⃣Praktikat profesionale, për studentët e diplomuar në 3 vitet e fundit.
Ky program, që do të zgjasë 12 muaj, synon nxitjen e punësimit, si dhe zhvillimin e eksperiencës dhe aftësive të mëtejshme profesionale✅.
Ju ftojmë të gjithë të interesuarëve të bëhen pjesë e këtij programi☺️!

Postimi në rrjetin social Facebook i kryebashkiakut Rakip Suli: