Drejt përfundimit ndërtimi i shkollës 9-vjeçare në zonën e Frutikulturës

Bashkia Kamëz në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë janë duke përfunduar punimet për ndërtimin e shkollës 9-vjeçare në zonën e Frutikulturës, në të cilën nuk ishte vënë dorë prej gati 12 vitesh, duke krijuar tashmë një mjedis të ngrohtë dhe bashkëkohor për nxënësit që do të ndjekin mësimet në këtë shkollë.

Kryetari i Bashkisë së Kamzës, Rakip Suli ndërsa inspektoi punimet e kryera dha lajmin e mirë për gjithë prindërit e kësaj lagje se fëmijët e tyre do ta nisin vitin e ri shkollor 2020-2021 pranë shkollës së tyre dhe me kushte komode.

Ndër të tjera Suli shtoi se falë këtij projekti dhe këtij investimi është bërë e mundur ndërtimi i kësaj shkolle me parametra bashkëkohorë për t’iu ofruar nxënësve të këtij komuniteti mundësi mirë-edukimi dhe kushte komode, palestër tërësisht të transformuar dhe kënde sportive, instalimin e sistemit të ngrohjes dhe të gjitha facilitetet për mundësimin e të gjitha kushteve për nxënësit e kësaj shkolle.

Arsimi mbetet prioriteti jonë dhe gjatë këtij viti do ndërhyet në të gjitha shkollat e Kamzës për vendosjen në funksion të sistemeve ngrohëse dhe rehabilitimin e të gjitha shkollave, ku për vite nuk është vënë dorë nga bashkia.