Drejt përfundimit edhe rruga “Vaqarr” në Bathore, me standardet më të mira.

Edhe rruga📍 “Vaqarr” në Bathore, drejt përfundimit ☑️me standardet më të mira infrastrukturore🏞️🛣️⬇️
👉Asfaltim
👉Ujësjellës
👉Kanalizime
👉Trotuare
👉Ndriçim
👉Sinjalistikë