Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 31, Datë 11.03.2022

Shkarko