Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 27 Datë 16.03.2021

Vendim