Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 167 Date 23.12.2020

Vendim