Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.82, Datë 17.06.2022

Shkarko