Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.7, Datë 22.01.2024

Shkarko