Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.64, Datë 17.06.2022

Shkarko