Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.60, Datë 20.05.2024

Shkarko