Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.57, Datë 20.05.2024

Shkarko