Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.48,Datë11.04.2023, Mbi ndryshim emërtimi rrugësh në territorin e Bashkisë Kamëz

Shkarko_