Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.43,Datë11.04.2023, Mbi emërtimin e një rruge në territorin e Bashkisë Kamëz

Shkarko_