Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.38,Datë11.04.2023, Për miratimin e limiteve të PBA për vitet 2025, 2025, 2026

Shkarko