Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.35,Datë17.03.2023,Ndryshimin e emërtimit të një rruge në territorin e Bashkisë Kamëz

Shkarko_